Liên kết web

Thống kê

Tin tức nóng

Mỗi năm Việt Nam mất gần 13.000 người vì tai nạn lao động

Theo Tổ chức Lao động quốc tế, mỗi năm ở Việt Nam có khoảng từ 120 - 130 ngàn người bị tai nạn lao động, trong đó có khoảng 10% người chết.

Đó là số liệu mới nhất được đưa ra tại lớp tập huấn Phương pháp tổ chức truyền thông An toàn vệ sinh lao động cho cán bộ ngành Lao động và cơ quanbáo chí ở miền Trung - Tây Nguyên được tổ chức tại TP Huế trong 2 ngày 30/6 và 1/7.

 

Các nguyên nhân chủ yếu của tai nạn lao động, trong đó lỗi chủ yếu do người sử dụng lao động thường vi phạm tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy phạm an toàn.

 

Cụ thể, người sử dụng lao động đã không xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn; chưa huấn luyện an toàn cho người lao động; không cung cấp đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động; thiết bị không đảm bảo an toàn lao động hoặc không có thiết bị an toàn.

 

Một tồn tại vẫn đang diễn ra ở Việt Nam là hơn 90% doanh nghiệp thiếu bộ máy giám sát người lao động thực hiện các quy định, nội quy về An toàn vệ sinh lao động.

Các tin khác