Liên kết web

Thống kê

Tiep dịa 110kv

Tiep dịa 110kv
Mã sản phẩm TD-110KV
Mô tả
Giá Vui lòng gọi...
Số lượng

Thông số kỹ thuật bộ tiếp địa 110kv

 

Model Kiểu loại Số lượng Chất liệu Tiết diện Chiều dài độ mở Trọng lượng
TĐ-110 Điện áp sử dụng 110 KV
Dây nhánh 3 đồng đỏ 25 mm2 5,0 m  
Dây chính 1 đồng đỏ 25 mm2 15 m  
Mỏ kẹp dây 3 đồng vàng 38 mm 620 g/cái
Mỏ tiếp đất 1 đồng vàng 35 mm 250 g/cái
Cọc tiếp đất 1 thép Ø14 1,1 m 1.500g/cái
Sào cách điện Phần cách điện 3 Bake Ø32, Ø38 1,4 m 1000g ±2%/1 sào
 
lick
Tay Bake  Ø38 0,6 m
   
cầm lick