Liên kết web

Thống kê

Tiep dịa 35kv

Tiep dịa 35kv
Mã sản phẩm TD35
Mô tả
Giá Vui lòng gọi...
Số lượng
Model Kiểu loại Số lượng Chất liệu Tiết diện Chiều dài độ mở Trọng lượng
TĐ-35 Điện áp sử dụng 35 KV
Dây nhánh 3 đồng đỏ 16 mm2 3,0 m  
Dây chính 1 đồng đỏ 16 mm2 15 m  
Mỏ kẹp dây 3 đồng vàng 38 mm 620 g/cái
Mỏ tiếp đất 1 đồng vàng 35 mm 250 g/cái
Cọc tiếp đất 1 thép Ø14 1,1 m 1.500g/cái
Sào cách điện Phần cách điện 3 Bake Ø32, Ø38 1,1 m 800g ±2%/1 sào
 
lick
Tay Bake  Ø38 0,4 m
   
cầm lick