Liên kết web

Thống kê

Tin tức

Xử lý trách nhiệm quản lý trong công tác an toàn vệ sinh lao động

Nhằm nâng cao trách nhiệm quản lý của người đứng đầu đơn vị và hệ thống cán bộ quản lý công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ), hạn chế tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp… Mới đây, lãnh đạo TKV đã ban hành Quy định xử lý trách nhiệm trong công tác ATVSLĐ.

CôngThương - Theo đó, khi xảy ra tai nạn lao động (TNLĐ) gây chết người, các cơ quan chức năng phải xem xét, đánh giá, xác định lỗi của người quản lý và các bộ phận liên quan. Trên cơ sở đó, các cấp quản lý cán bộ quyết định hình thức xử lý cán bộ phù hợp quy định của nhà nước. Người đứng đầu đơn vị có trách nhiệm quản lý, kiểm tra trong đơn vị mình để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các vi phạm, bảo đảm ATVSLĐ và chịu trách nhiệm trước tập đoàn về công tác quản lý ở đơn vị.

Khi để xảy ra TNLĐ nghiêm trọng làm chết người hoặc TNLĐ có nguyên nhân liên quan đến công tác quản lý, hoặc ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín chính trị của tập đoàn, đơn vị, tập đoàn sẽ xem xét trách nhiệm và năng lực quản lý của người đứng đầu đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ được giao mà không cần chờ kết luận điều tra. Đồng thời, chỉ đạo đơn vị xem xét ngay trách nhiệm và năng lực quản lý của hệ thống cán bộ làm công tác quản lý ATLĐ trực thuộc đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.

Ngoài ra, quy định cũng nêu chi tiết về tần suất TNLĐ chết người, phải xem xét xử lý trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị khi để xảy ra TNLĐ và các hình thức xử lý…

Nam Phong

Các tin khác